Dramaten& En förlorad generation – röster från den nya arbe

Dramaten& En förlorad generation – röster från den nya arbetslösheten
2013
Repetition
Motiv: Filip Alexanderson, Eric Stern, Emma Mehonic, Danilo Bejarano, Marcus Lindeen och Eva Melander

Bookmark the permalink.